TFE:s väderstation den 18 augusti 3:07
Vädret nu TFE UMU
Väderstationen är inköpt för att kunna utvärdera energiutvinningen från tre solpaneler. Loggningen av data från solpaneler och väderstation sker på två olika ställen, och datat har tidigare hämtats i form av textfiler för att kunna jämföras i en dator. Mitt exjobb har gått ut på att göra ett system för att samla ihop den här informationen till samma databas helt automatiskt, så att man direkt kan jämföra vädret med energiutvinningen från solpanelerna. Då datat hamnar i en databas är det också möjligt att göra det tillgängligt på webben.


Masten
större bild

På teknikhusets tak står en mast med vindmätare, termometer och solinstrålningsmätare. Bredvid den finns solpanelerna och regnmätare, trycket mäts inne i ett rum där en datalogger sitter.
    Loggerns uppgift är att samla in data från de sensorer som sitter i masten. Den har ett eget minne som räcker i ungefär två månader, det är därifrån datorn hämtar den information som ska lagras i databasen. Om det blir strömavbrott klarar sig loggern på sitt eget batteri, men mätningarna av temperatur och luftfuktighet avbryts eftersom att givarna kräver för mycket ström.


Programmet "Logga"
större bild

Bredvid loggern står en dator som tar data från loggerns minne, och skickar det vidare till väderdatabasen. Programmet som gör detta tar först reda på vilket som är det senaste värdet i databasen, sedan skickar den all information som finns i loggerns minne, men inte i databasen. På det sättet blir det inte några luckor i databasen efter längre strömavbrott.
    Det går att logga vilka data som helst med det här programmet, och tanken är att det ska användas även till solpanelerna. Samma databas kan då användas för solpanelernas data som för vädret, vilket gör det lätt att direkt jämföra väder och energiutvinning.


Databasen är en SQL-Server, som också innehåller Tekniska Högskolans alumnidatabas. Väderdatabasen har två tabeller, en med tiominutersvärden och en med medel-, max-, och minvärden från varje timme. Tiominutersvärdena tas bort automatiskt efter ett dygn, bara timmesvärdena sparas.
    Som webserver används institutionens NT-server med IIS, och ASP/VBScript för att komma åt databasen. Varje gång någon tittar på vädersidorna frågar webservern databasen efter den senaste informationen, det är därför det ibland tar lite tid för sidorna att dyka upp. Även när man tittar på rekord- eller arkivsidorna tas värdena ur databasen, och visas upp med hjälp av grafer som jag gjort i Java.

 Samla data: 0.00s, formattera: 0.00s (tot: 0.00s).