Information om TFEs väderstation

Väderstationen samlar in data var tionde minut och har sparat data sedan 1998. Stationen är placerad på taket till Teknikhuset där TFE har sin verksamhet. Vi presenterar data via denna sida som enligt "nya" standarden html5 och css3. Det kan hända att den inte fungerar i din webbläsare och i så fall kan du prova en annan webbsida som är anpassad till äldre webbläsare. Det finns även en webbtjänst och appar så att data kan hämtas på andra sätt. Vindavkylningen beräknas om det är kallare än 10 grader celcius och blåser mer än 1,4 m/s.

bild på värderstationen

Väderstationen inköptes ursprungligen för att kunna utvärdera energiutvinningen från tre solpaneler. Loggningen av data från solpaneler och väderstation sker på två olika ställen. De väderdata som presenteras på den här webbplatsen loggas av en datalogger och lagras i en databas. Detta har gjorts sedan mitten av mars 1996 med några mindre avbrott. Sedan juni 1999 finns det mätvärden för varje timme. De värden som mäts är medeltemperatur, maxtemperatur, mintemperatur, luftfuktighet, lufttryck, medelvindhastighet, vindriktning, maximal vindhastighet, nederbörd samt solinstrålning.

De som utvecklat väderstationen är ett antal av våra studenter:

  • Den första versionen togs fram av Johan Waernulf år 1998.
  • Den andra utvecklades av Anders Linder år 2004.
  • Den nuvarande versionen har gjorts av Henrik Hansson, Henrik Sellin, Johanna Liljedahl och Annica Lindström år 2013. Johanna och Annica har designat webbplatsen och Henrik och Henrik har utvecklat den. Sista justeringen av webbapplikationen har gjorts av Per Kvarnbrink, lektor vid TFE. Vänd er till Per för att rapportera fel eller önskemål om vidareutveckling.

TFE, institutionen för tillämpad fysik och elektronik har sin huvuduppgift inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning i tekniska ämnesområden vid Umeå universitet. Institution har en stor grundutbildningsvolym som spänner från nybörjarkurser till kurser på masternivå. Vi fem olika grundutbildningsämnen: byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik och medieteknik. Vi har också tre forskarutbilningsämnen och ett antal forskargrupper. Läs mer på tfe.umu.se