Om du vill hämta väderdata

Data hämtas på http://www8.tfe.umu.se/weatherold/csv.html

Välj den period för vilken ni vill ha ut data

Skapa text

Kopiera de mätdata som du tagit fram.

Klistra dem i ex ett tomt Word-blad och spara det som "Endast text" , dvs byt filformat. Det går lika bra att göra detta i anteckningar. Ta bort de första raderna som innehåller text som inte hör till området med data.

Öppna den nyss skapade filen från ett tomt kalkylblad i Excel.

Följ guiden och markera:

Avgränsande fält (nästa)

Komma (slutför) (Det finns ett alternativ, se längre ned.)

Som decimalavgränsare används punkt ( . ) i mätdata, men Excel använder vanligtvis komma ( , ) Detta korrigeras enklast genom att markera hela Excel-bladet, gå in under Redigera och välj Ersätt. Vid "Sök efter:" skriver du in . (punkt) och vid "Ersätt med:" skriver du in , (komma) Tryck sedan på Ersätt alla.

 Alternativ är att välja avgränsare och välja nästa. Kryssa sedan i både semikolon och komma. Då hamnar rubriker och data i samma kolumn.