Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik


Tentaschema
hösten 2008
Skrivsal:

1, 2, 3 osv = Ostra paviljongen
LH = Landstingshusets fullmäktigesal (f.d. Vårdskolan)
Hum E = Hörsal E, Hum.huset
Hum G = Hörsal G, Humhuset
MIT = MA141, MIT-huset
E FH = Ersboda Folkets Hus
Rotundan =Rotundan, Universum
Nolia = Noliahallen

OBS! Anmälan till
omtentamen, senast
10 dagar i förväg.

Anmäl dig via webben!

www.tfe.umu.se/omtenta

      ORDINARIE TENTA    OMTENTA    
Program Kurs Ansv Dag Datum Sal Tid Dag Datum Sal Tid
  Omt. Grunderna i b-konstr, fr V08 AM         lör 081018 7 9-13
  Omt. Grunderna i b-konstr, fr V08 AM         lör 090110 3 9-13
Bygging 1 Husbyggnadsteknik o byggmaterial FH tor 081204 3 9-13 fre 090109 5 9-13
  Omt. Installationsteknik, fr V08         fre 090109 5 9-13
Bygging 2 Byggnadsfysik tor 081002 8 9-13 lör 090110 3 9-13
Bygging 2 Dimensionering av byggnadskons AM tor 081204 3 9-13 tor 090108 5 9-13
Bygging 2 Byggproduktion II EN tor 090115 3 9-13   mars    
Bygging 3 Fördjupningskurs i fastighetsförvaltn TO tor 090115 3 9-13   mars    
Bygging 3 Byggkvalitet och ledarskap AM ons 081203 5 9-13   mars    
  Omt. Energi och miljö, fr V08         fre 090109 5 9-12
  Omt. Bränslen, fr V08 DB         lör 090110 3 9-15
Energiing 1 Inledande ingenjörskurs ons 081001 1 9-15 ons 081022 7 9-15
  Omt. Uthållig energiteknik, fr V08 ÅF         lör 090110 3 9-15
Energiing 2 Tillämpad termodynamik BA mån 081103 3 9-15 fre 090109 5 9-15
Energiing 2 Styr- och reglerteknik KP tor 081204 1 9-15 ons 090107 1 9-15
Energiing 2 Elkraftteknik DW tor 090115 4 9-15   mars    
Energiing 3 Kvalitetsteknik UH tor 081002 2 9-15 lör 081115 5 9-15
Energiing 3 Elenergiteknik LBä mån 081103 1 9-15        
Energiing 3 Förbrännigsteknik RE tor 090115 3 9-15   mars    
Biomassb f 1 Heat and Power Systems RE tor 090115 4 9-15   mars    
  Omt. Energi och miljö, fr V08         fre 090109 5 9-12
  Omt. Bränslen, fr V08 DB         lör 090110 3 9-15
CI energi 2 Termodynamik SA tor 081204 1 9-15   mars    
  Omt. Reglersystem, fr V08 BT         lör 090110 3 9-15
CI energi 3 Elkraft DW mån 081103 2 9-15 tor 090108 5 9-15
CI energi 3 Värme- och mass-tr. I tor 081204 1 9-15   mars    
CI energi 4 Turbomaskiner SA tor 081002 5 9-15 lör 081115 6 9-15
CI energi 4 Turbomaskiner SA tor 081002 5 9-15 ons 090107 1 9-15
CI energi 4 Elkraft DW mån 081103 2 9-15 tor 090108 5 9-15
CI energi 4 Vindkraftteknik LBä fre 081017 6 9-15 lör 090110 3 9-15
CI energi 4 Kraftvärmesystem RE tor 090115 4 9-15   mars    
Maskining 1 Inledande ingenjörskurs  ons 081001 1 9-15 ons 081022 7 9-15
  Omt. Svetshållf fr V08 SS         lör 080906 6 9-15
  Omt. Svetshållf fr V08 SS         lör 090110 3 9-15
  Omt. Vibrationsanalys fr V08 SS         ons 090107 1 9-15
Maskining 2 Hållfasthetslära LAJ tor 081002 2 9-15 lör 081115 6 9-15
Maskining 2 Hållfasthetslära LAJ tor 081002 2 9-15 tor 090108 5 9-15
Maskining 2 Produktionsteknologi PB mån 081103 7 9-15        
Maskining 2 Styr- och reglerteknik KP tor 081204 1 9-15 ons 090107 1 9-15
Maskining 2 Hydraulik SR tor 090115 2 9-15   mars    
Maskining 2 Elkraftteknik DW tor 090115 4 9-15   mars    
Maskining 3 Projektledning I PAP tis 081028 1 9-13 mån 090112 5 9-13
Till elektr 1 Digitalteknik I UB           januari    
Medieing 3 Projektledning I PAP tis 081028 1 9-13 mån 090112 5 9-13
  Datorbaserad perception LL  fre 081212 7 9-13        
  Omt. Projekt i mätteknik, fr V08 PAP         fre 090109 5 9-15
  Omt. PEK, fr V08 SE         fre 090109 5 9-15
Elektroing 2 Datakommunikation 1 CJ tis 081104 2 16-20 lör 090110 3 9-15
Elektroing 2 Digital signalbehandling EF mån 081103 4 9-15        
Elektroing 2 Datorteknik I UB tor 090115 2 9-15   mars    
Elektroing 2 Analog elektronik II UH tis 090113 5 9-15        
Elektroing 3 Projektledning I PAP tis 081028 1 9-13 mån 090112 5 9-13
Elektroing 3 Serveradministr o säkerhet i nät SBy tor 081204 1 9-15 lör 090110 3 9-15
  Omt. Projekt i mätteknik, fr V08 PAP         fre 090109 5 9-15
  Omt. PEK, fr V08 SE         fre 090109 5 9-15
Dataing 2 Datakommunikation 1 CJ tis 081104 2 16-20 lör 090110 3 9-15
Elektroing 2 Digital signalbehandling EF mån 081103 4 9-15        
Dataing 2 Datorteknik I UB tor 090115 2 9-15   mars    
Dataing 3 Projektledning I PAP tis 081028 1 9-13 mån 090112 5 9-13
Dataing 3 Inbyggda system UB                
Tekn Mag Programmering av inbyggda system UB ons 090114 6 9-15   mars    
Master iSE 2 Signalteori BT tor 081004 7 9-15 lör 090110 3 9-15
  Media Signal Processing US         tor 080904 7 9-15
Master iSE 2 Behandling av mediasignaler US fre 090116 5 9-15   mars    
Master iSE 2 Digital kommunikation UH tor 081002 2 9-15 lör 090110 3 9-15
ID 1 Interaktionsteknik o design HG tor 081002 5 9-15 lör 090110 3 9-15
  Digitalt seende US         tor 080904 7 9-15
Öppen ing Modeller o teknik f int o des HG mån 081103 1 9-15 lör 090110 3 9-15
Allm ingkurs Kvalitetsteknik UH tor 081002 2 9-15 lör 081115 5 9-15
Allm ingkurs Projektledning 1 PAP mån 090112 5 9-13   mars    
  Omt.Teknisk grundkurs, fr V08         lör 090110 3 9-15
Distans Analog elektronik I UJ lör 090117 5 9-15   mars    
  Omt. Sensorer o elektronik, fr V08 JP         tor 090115 4 9-15
Bioteknik Tillämpningar av fysik o dyn SG tis 081118 7 9-15 tis 081216 5 9-15
  Omt. Analog kretsteknik, fr V08 DW         fre 090109 5 9-15
  Omt. Hållfasrhetslära för komp UAG          tor 090108 5 9-15
Tekn Fys 4 Mikrodatorteknik NEE mån 081103 1 9-15        
Tekn Datav Datorteknik NEE ons 090114 6 9-15        
  Omt. Nätteknik II, fr V08 SBy         lör 090117 1 9-15
YH Nät o 1 Nätteknik I SBy mån 081103 1 9-15 lör 090110 3 9-15
YH Nät o 2 Projektledning och ekonomi SBy         lör 090110 3 9-13
YH Nät o 2 Nätprojektering SBy ons 081119 7 9-15   febr    
YH Nät o 2 Webbproduktion SBe tis 090113 5 9-15        
YH Medie 1 Introduktion t medieproduk SE
tor
081002 4 9-15 lör 081115 6 9-13
YH Medie 1 Digital bildproduktion EF
mån
081103 1 9-13 lör 090110 3 9-15
YH Medie 1 Grafisk form o produktion KF
tor
081204 4 9-15   apr    
YH Medie 1 Ljudproduktion BL tor 081218 7 9-15   apr    
YH Medie 2 Videoproduktion II SE tor 081204 6 9-15   apr    
YH Medie 2 Projektledning och ekonomi SBy         lör 090110 3 9-13
YH Medie 2 Webbproduktion SBe tis 090113 5 9-15        
Medieteknik Medieteknikens användningsomr SE tor 081002 4 9-15 lör 081115 6 9-13
Medieteknik Berätta med digitala bilder EF mån 081103 1 9-13 lör 090110 3 9-15
Medieteknik Teknik för grafisk kommunikation KF tor 081204 4 9-15   apr    
Medieteknik Digitalt ljud BL tor 081218 7 9-15   apr    

Tillämpad fysik och elektronik
Umeå universitet
Informationen kontrollerades senast 2009-01-07 Ansvarig för sidan: valentina.belyaeva@tfe.umu.se