Tillämpad fysik och elektronik
Kvalitetsteknik och kvalitetsutveckling, 7.5 hp
Umeå universitet
Kursmål

Kursen ger tillämpade färdigheter för hur ett systematiskt och förebyggande kvalitetsarbete bör bedrivas i företag och organisationer. Olika metoder och verktyg för styrning och säkring av kvaliteten i företagets/organisationens olika delprocesser studeras. I kursen ges praktiska exempel på metoder och hjälpmedel som används i ett ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbete och som ger ökad förståelse av kvalitetens betydelse för företagets lönsamhet.

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet, Kvalitetsteknik, (7.5hp, 5MT013) eller motsvarande kunskaper.

 
Övrig kursinformation

Kursansvarig

Termin

Studieform Övrigt
Per-Axel Persson ht 2007,
8 okt - 7 nov

Normal, dagtid, normal studietakt. hemsida

Kursplan
Tentamensschema, ht
 
 
Stödfunktioner
 
Navigera på www.umu.se

 
linje linje linje
Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Tillämpad fysik och elektronik
 
 
  Presentation
Aktuellt
Personal
Samarbeta med oss
Forskning
Utbildning
Utbildningsprogram
Kurser
Forskarutbildning
Examen
För våra studenter
För våra anställda
 
 

Tillämpad fysik och elektronik
Umeå universitet
Informationen kontrollerades senast 2009-03-12 Ansvarig för sidan: valentina.belyaeva@tfe.umu.se