Schema för kursen Applikationsutveckling för Internet ht17

31/10 Kursen startar. Se till att vara inloggad i Moodle. Skicka mail till kursansvarig (stefan.berglund@umu.se) med namn, personnummer, kontaktuppgifter samt vilket inledande spår du väljer. Vid frågor kontakta kursansvarig.
31/10

Spår 1: Introduktion till ASP.NET (camtasiafilmer) Handlededare (Stefan) tillgänglig 8.30 - 11.30
Spår 2: Objektorienterad programmering (camtasiafilmer) Handlededare (Per) tillgänglig 8.30 - 11.30

Spår 3: Miniprojekt Handlededare (Per) tillgängliga 8.30 - 11.30

1/11 Handledning ASP.NET/Objektorienterad programmering och "Miniprojekt" Handlededare (Stefan och Per) tillgängliga 8.30 - 11.30
12/11 Inlämning Laboration 1 (ASP.NET/OOP/Miniprojekt)
13/11 SQL Server - Lagrade procedurer och transaktionshantering (camtasia) Handlededare (Stefan) tillgänglig 8.30 - 11.30
22/11 Inlämning Laboration 2
23/11 Affärsobjekt (camtasia) Handledare (Per) tillgänglig 8.30 - 11.30
24/11 Webbtjänster och XML (camtasia) Handledare (Stefan) tillgänglig 8.30 - 11.30
17/12 Inlämning Laboration 3
18/12 Projektstart. Introduktion till begreppet Mashups Handledare (Per) tillgänglig 8.30 - 11.30
20/12 Inlämning Projektspecifikation
14/1 Inlämning av Projekt
senast 30/1 Registrering av resultat.

Förutom via Moodle (som både Per och jag föredrar) så når ni oss via:

stefan.berglund@umu.se 090-786 9199 stefan.berglund.tomtebo (skype)

per.kvarnbrink@umu.se 090-786 6722 per_j_kvarnbrink (skype)