Umeå universitet

Elkraft 7,5 hp V-18, HingEn feb-mars

Allmänt

Kursstart To 15 februari kl 8.30 i sal TA303!

Då behörighetsgivande kurs (matte) går precis innan kommer programstudenter inte kunna registrera sig via portalen - därför kör vi manuell registrering vid kursstart. Kan du inte vara med första dagen, maila!

Lokaler och tider

Tider för föreläsningar och laborationer framgår av schemat.

Föreläsningar

Under kursen ges ett antal föreläsningar, se länk i menyn till vänster.

Lärare

Laborationer

Under kursen ska följande laborationer utföras

  • Lab 1. Växelströmsmätningar & Mätning på lysrörsarmatur
  • Lab 2. Trefasmätningar Enfastransformatorn
  • Lab 3. Asynkronmotorn

Litteratur

Den 'officiella' kurslitteraturen är

Alfredsson m.fl : Elkretsteori. ISBN 91-47-09343-9

Boken köps lämpligen via lokal bokhandel eller webbutik.

Tentamen

Se schemat. ALLA MÅSTE ANMÄLA SIG TILL TENTAMEN VIA PORTALEN. TFEs tentamensinformation

Hjälpmedel: Formelsamling, laborationsrapporter med beräkningar, räknare

Examination

För att bli godkänd (Betyget 3) på kursen krävs: 
  • Samtliga laborationer godkända
  • godkänt resultat på tentamen